Scenograf wzór CV

Scenograf.

  1. Zadania i czynności robocze.

Głównym zadaniem scenografa jest opracowanie projektu graficznego i oprawy plastycznej dla teatru, sceny w teatrze. Jest odpowiedzialny za przygotowanie kostiumów, dekoracji, rekwizytów. Scenograf przy projektowaniu sceny musi wszystko konsultować z reżyserem. Ich wizje koncepcji sztuki musza się zgadzać lub muszą dojść do porozumienia. Na język plastyczny przekłada język reżysera. Aby tego dokonać oboje muszą dokładnie przeanalizować tekst. Przedstawić swoje wizje, pomysły. Dużym ułatwieniem dla scenografa jest uczestniczenie podczas prób z aktorami. Dzięki temu może jeszcze bardziej dogłębnie poznać sztukę i zrozumieć interpretację reżyserską. Dopiero po tych zabiegach, scenograf może przystępować do ostatecznej pracy nad kostiumami, rekwizytami i dekoracjami. Wyróżnia się parę rodzajów scenografów: teatralnych, filmowych, telewizyjnych i estradowych. Mimo takiej różnorodności, te branże wzajemnie się przenikają. Są bardzo do siebie podobne. Nie ma w tym zawodzie specjalizacji, dlatego scenograf może pracować w różnych środowiskach pracy. Kiedy scenograf konstruuje scenografię dla danego okresu historycznego bądź dla jakiegoś obszaru kultury; najpierw analizuje wszelkie ryciny, zdjęcia, źródła, które opisują, bądź przedstawiają pożądaną społeczność w odpowiednim czasie. Następnie przystępuje do wykonania rysunków technicznych, które potem konsultuje z dyrektorem teatru. Jeśli zostanie wyrażona aprobata to scenograf przystępuje do działania. Ostateczne zdanie co do wyglądu scenografii ma dyrektor teatru. Scenograf ma za zadanie pilnować tempa i dokładności prac modelarskich, ślusarskich i stolarskich. Współpracuje z reżyserem światła, sprawdzają kąt padania światła na przedmioty.

POBIERZ:

Wzór CV dla scenografa

  1. Środowisko pracy.

Materialnym środowiskiem pracy dla scenografa jest teatr, telewizja, estrada i serial. Scenograf często zmienia swoje środowisko pracy. Zazwyczaj pracuje na zlecenia, bądź na parę umów z instytucjami kulturalnymi, dla których robi oprawę plastyczną. Często też może pracować na wolnym powietrzu, w plenerze, kiedy się organizuje przedstawienia  w plenerze. Większość czasu spędza w domu. Szkicuje projekty, polepsza je, siedzi w bibliotekach, w których oddaje się głębszej i bardziej wnikliwej lekturze dramatów, powieści itp. W przypadku pracy w telewizji czy serialu jest narażony na szkodliwe, silne, oślepiające światło reflektorów. Ma do swojej dyspozycji magazyn, gdzie są składowane rekwizyty, garderoby itp. Dostarcza odpowiednie materiały do realizacji projektu scenografii. Scenograf pozostaje w stałym kontakcie z innymi pracownikami teatru; nie tylko z pracownikami technicznymi, ale przede wszystkim z kreatywnymi: choreografami, muzykami, reżyserem, aktorami. Musi dostosować scenografię do potrzeb innych bardzo ważnych elementów przedstawienia. Wszystkie czynniki musza ze sobą doskonale, wręcz niezawodnie współpracować. Jest to praca opierająca się na współpracy z innymi ludźmi oraz na budowaniu relacji pomiędzy nielicznymi pracownikami teatru. Może się zdarzyć, że dojdzie do jakiś nieporozumień czy d sprzeczek. Dlatego scenograf musi umieć zachować zimna krew w sytuacjach stresujących. Praca scenografa trwa od trzech do dziewięciu godzin. Zaraz przed przedstawieniem jego praca może trwać o wiele dłużej.

  1. Wymagania psychologiczne, wymagania zdrowotne i fizyczne, warunki podjęcia pracy w zawodzie.

Scenograf powinien posiadać umiejętność wypowiadania się za pomocą projektu wizualnego, trójwymiarowego. Ta umiejętność jest bardzo potrzebna w pracy scenografa. W porozumieniu się z ludźmi jest ważny język plastyczny. Wynik jego pracy jest zależny od sporządzenia dokładnych i przejrzystych pod względem estetycznym makiet, rysunków technicznych wraz z opisami. Niezbędna jest wyobraźnia i kreatywność w tej pracy. Dobrze jest, gdy scenograf współpracuje bezpośrednio z reżyserem, a więc jego wiedza musi być zbliżona do reżyserskiej. Muszą nawiązać nić porozumienia, by ich współpraca zaowocowała genialnym spektaklem. Scenograf powinien pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w innych dziedzinach związanych z teatrem. Musi się zainteresować literaturą, rzeźbą, malarstwem, muzyką, a więc ogólnie pojętą sztuką. Scenograf powinien się cechować spokojem, kreatywnością, odpornością na stres. W tej pracy mogą się pojawiać częste konflikty na tle zawodowym, występuje wtedy konflikt wizji, pomysłu na przedstawienie. Ma mieć zdolności kierowania dużą liczbą osób. Szybkie tempo pracy także może wywoływać niekorzystne czynniki stresotwórcze. Musi mieć rozwinięte zdolności miękkie. Scenograf jest postrzegany także za artystę, gdyż tworzy własną interpretację danego spektaklu. Jest to praca zaliczana do średnio ciężkich, a więc mogą ją wykonywać osoby, które mają delikatne problemy ze zdrowiem. Na pewno osobom niepełnosprawnym trudno jest wykonywać tę pracę. Ta praca jest nastawiona na długotrwały wysiłek. Dobry wzrok i w miarę dobra sprawność fizyczna jest bardzo ważna.

 

 

  1. Możliwości awansu w hierarchii zawodowej, możliwości podjęcia pracy przez dorosłych, zawody pokrewne, polecana literatura.

Aby dostać się do tej branży warto zacząć praktyki już będąc w szkole artystycznej, plastycznej. Zazwyczaj podejmują ją studenci Akademii Sztuk Pięknych albo PWSTiF. Przy zatrudnianiu uwzględnia się wykształcenie, najlepiej gdyby ono było wyższe. Nie jest wymagane określonej uczelni, choć kierunek powinien być związany z plastyką(architektura, historia sztuki, malarstwo itp.). Nie istnieje formalna możliwość awansowania w hierarchii organizacyjnej. Jedyną formą awansu jest przejście ze stanowiska asystenta scenografa na scenografa głównego. Jako awans można uznać wyrobienie wysokiej pozycji w środowisku teatralnym. Zatrudnia się osoby młode w tym zawodzie zaraz po ukończeniu kierunku artystycznego. Nie ma specjalnych przeciwwskazań wiekowych do wykonywania tego zawodu. Osoby do 50 roku życia mogą znaleźć zatrudnienie w tej branży, oczywiście jeśli mają odpowiednie wykształcenie kierunkowe.

  1. Możliwości zatrudnienia oraz płace.

Istnieje wiele możliwości zatrudnienia w tym zawodzie. Wiadomo, że scenograf współpracuje dosyć ściśle z reżyserem, dlatego niektóre kompetencje reżysera może sobie przyswoić doświadczeniem pracy z nim. Scenograf może się przekwalifikować jako reżyser filmowy, teatralny, jako artysta plastyk. Scenograf może znaleźć pracę w telewizji, w teatrze, podczas organizowania festiwali, koncertów. Według badań GUS-u w roku 2002 osób zarejestrowanych w urzędach w zawodzie scenograf było 11. W drugim półroczu liczba ofert zgłoszonych do urzędu wynosiła tylko 1. Z tych statystyk wynika, że jest dosyć sporo zainteresowanych ludzi, jednak miejsc pracy jest stosunkowo mało.  Średnie wynagrodzenie dla artysty scenografa wynosi około trzech tysięcy złotych.
Pozostałe wzory:
http://startcv.pl/wzor/list-motywacyjny-scenograf

http://startcv.pl/wzor/podanie-o-prace-scenograf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *