Organista wzór podania o pracę

  1. Zadania i czynności robocze.

Inna nazwą zawodu jest nauczyciel muzyki. Organista jest odpowiedzialny za przygotowanie liturgii od strony muzycznej. Przygotowuje oprawę muzyczną na specjalne msze święte takie jak pasterka, rezurekcja, śluby, pogrzeby itp. Gra na organach, albo innych instrumentach, śpiewa sam podczas nabożeństw. Czynny zawodowo organista utrzymuje poziom swych kwalifikacji nie tylko poprzez codzienne ćwiczenie gry na organach podczas mszy w dni powszednie. Musi się rozwijać swe kwalifikacje, aby uwzględnić najnowsze trendy. Często organista zajmuje się formowaniem, szkoleniem i prowadzeniem chóru kościelnego. W mniejszych parafiach, we wsiach, organiści przejmują inne obowiązki. Prowadzą kancelarie, sprawują kontrolę nad sprawami organizacyjnymi np. przygotowaniem opłatków bożonarodzeniowych. Organista pracuje pod nadzorem księdza proboszcza. Powinien wykazywać nienaganną postawę chrześcijańską i moralną. Pracując w kościele musi być pewnym wzorem dla ludzi. Swoja muzyką wychwala Boga. Organiści pracujący w kościołach są zazwyczaj praktykującymi katolikami. Często organiści są nauczycielami muzyki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Przeważnie pracują na dwa etaty w kościele i w szkole. Organiści są przede wszystkim muzykami. Inspiracją dla ich muzyki jest wiara. Często tworzą utwory o tematyce religijnej, co jest obligowane charakterem jego pracy. Organiści rzadko się interesują muzyką rozrywkową. Tworzą chóry przy parafialne, w których uczestniczą miejscowi, zazwyczaj starsze kobiety i młodzież. Prowadzi oazę, czy grupy młodzieżowe także od strony muzycznej. Przygotowuje pieśni, uczy pieśni. Jest to wbrew pozorom bardzo wymagająca praca. Jest ona bardzo czasochłonna i czas pracy jest bardzo zróżnicowany.

Pobierz:

Wzór podania o pracę organista

  1. Środowisko pracy.

Materialnym środowiskiem pracy są budynki kościelne, świątynie. Instrumenty- organy i fisharmonie, są zainstalowane na chórze, w górnych kondygnacjach kościoła. Takie miejsce pracy może, ale nie musi powodować brak komfortu pracy. Najbardziej dokuczliwymi czynnikami jest bardzo niska temperatura, wilgoć(która występuje w starych kościołach niewentylowanych). Stanowisko pracy organisty jest rzadko dobrze oświetlone. Muzyk może się uczulić, mieć alergię od kurzu. Kolejnym utrudnieniem może być codzienne pokonywanie wąskich, krętych schodów. Gra na organach wymusza niewygodną pozycję ciała. Organista gra i rękoma i stopami na instrumencie. Wieloletnia praca organisty naraża muzyka na choroby gardła, krtani, zmian reumatycznych dłoni i kolan, a także zwyrodnień kręgosłupa. Organista również bierze udział w nabożeństwach na wolnym powietrzu. Ta praca ma charakter indywidulany. Organista nie musi współpracować z innymi muzykami albo organistami. Jedyna formą współpracy jest praca z grupami przy kościelnymi i z proboszczem i wikariuszami parafii. Ta profesja ma coraz częściej charakter usługowy, co wymaga częstych spotkań z innymi ludźmi. Rolą organisty jest uwrażliwienie artystyczne społeczeństwa oraz kreuje dobre nawyki muzyczne. Organista jest zazwyczaj konserwatystą muzycznym, zna nowe kierunki w muzyce, ale jednak trzyma się ściśle tradycji. Organista jako osoba współtworząca środowisko parafialne jest obarczona odpowiedzialnością moralno-społeczną.

  1. Wymagania psychologiczne, wymagania zdrowotne i fizyczne, warunki podjęcia pracy w zawodzie.

Organista musi być dyspozycyjny w swojej pracy, co wymaga ogromnego samozaparcia. Poświęca się życiu parafii i podporządkowuje swoje życie pod życie codzienne kościoła. Pracuje w dzień powszedni od3-6 godzin, a w niedzielę i święta od 6-9 godzin. Często wypadają organiście śluby, pogrzeby lub inne uroczystości. Praca przebiega w trybie dziennym, rano i wieczorem. Musi występować zawsze w eleganckim stroju, najczęściej jest to garnitur lub garsonka. Zawód organisty cechuje wrażliwość artystyczna, wyobraźnia i myślenie twórcze. Jest w pewnym sensie kompozytorem, gdyż układa nową linię muzyczną pod utwory bardziej lub mniej znane. Przy aranżacji pieśni kościelnych bierze pod uwagę brzmienie, długość kompozycji i nastrojowość utworu. Organista musi dbać o stan instrumentu, nie może doprowadzić do rozstrojenia się organów ponadto wymaga się od organisty dobrej organizacji czasu, empatii- w stosunku do dzieci, odpowiedzialności i inicjatywności. Praca ta nie jest wskazana dla ludzi, którzy maja problemy z koordynacją ruchową. Organista musi szybko się przemieszczać, mieć zwinne palce i sprawne nogi. Te części ciała są narzędziami do pracy muzyka. Organistę wyróżnia, jak każdego muzyka, dobry słuch, doskonała wiedza muzyczna, miłe brzmienie głosu. Zawód ten mogą wykonywać osoby niewidome, natomiast inne niepełnosprawności wykluczają możliwość wykonywania zawodu. . Natchnienie, improwizacja, muzykalność są elementami, które charakteryzują ten zawód.

  1. Możliwość awansu w hierarchii zawodowej, możliwość podjęcia pracy przez dorosłych, zawody pokrewne, polecana literatura.

Kandydat na to stanowisko pracy powinien mieć wyksztalcenie muzyczne przynajmniej podstawowe i ukończonym trzy letnim studium organowym specjalizującym się w przygotowaniu liturgicznym. Warto mieć wykształcenie średnie i wyższe muzyczne, co na pewno jest gwarantem do uzyskania etatu. W tym zawodzie działają zarówno osoby świeckie jak i konsekrowane(to dotyczy zgromadzeń sióstr zakonnych). Zawód ten mogą wykonywać kobiety jak i mężczyźni. Praca organisty ma charakter stały, zazwyczaj organista zostaje do końca wieku emerytalnego w jednaj parafii, jeśli wykazuje się nienaganną postawa moralno-obyczajową i jeśli jego plany dotyczące miejsca zamieszkania nie ulegną zmianie. W tym zawodzie raczej mnie ma szans na dostanie awansu. Jest to spowodowane brakiem konkurencji na parafii. Raczej organiści nie dostają podwyżek. W tym zawodzie nie jest wymagany konkretny wiek. Młodzi i starsi mogą spokojnie pracować jako organiści. Jednym warunkiem jest dyplom ze studium organistowskiego. Istnieją inne zawody pokrewne: nauczyciel muzyki oraz organista instrumentalista-muzyk koncertujący.

  1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Liczba kandydatów na to stanowisko przewyższa ilość miejsc pracy. Dlatego można się spotkać ze zjawiskiem bezrobocia w tej branży. Najliczniejsze skupiska organistów są w dużych ośrodkach miejskich.  Jednak praca dotyczy całego obszaru kraju. Nie ma kościoła, w którym nie byłoby organów i muzyka zasiadającego przy instrumencie. Wynagrodzenie organisty jest uzależnione od rodzaju umowy o pracę. Organista może być zatrudniony jako pracownik etatowy bądź jako pracownik godzinowy. Kolejnym kryterium określającym zarobki jest ilość zleceń dotyczących organizacji, oprawy muzycznej na ślubach i pogrzebach. Przeciętne zarobki organisty utrzymują się w granicach średniej krajowej. Według GUS-u na koniec roku 2002 w zawodzie organisty liczba osób bezrobotnych(zarejestrowanych w urzędach) wynosiła około 40 osób. W drugim półroczu liczba osób bezrobotnych wynosiła już 0. Statystyki GUS- u pokazują tez średnie zarobki organistów i wynoszą one około 1300 złotych miesięcznie.

Pozostałe wzory dla organisty:
http://startcv.pl/wzor/cv-organista

http://startcv.pl/wzor/list-motywacyjny-organista

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *