Jak chronić przyrodę?

Czy przyrodę trzeba chronić?

Ostatnio wiele mówi się o potrzebie ochrony środowiska naturalnego. Jest to bardzo chwytliwy temat często wykorzystywany w mediach, polityce i różnorakich sporach. Jeśli więc tak wiele osób i podmiotów zwraca uwagę na ten problem, najprawdopodobniej oznacza to, że otaczająca nas przyroda musi być zagrożona. Coraz więcej przesłanek wskazuje na to, że człowiek dąży do samozagłady poprzez ciągłą, negatywną ingerencję w ekosystem przyrodniczy. Jednak jeśli jesteśmy w stanie ciągle niszczyć Ziemię, to na pewno jesteśmy też w stanie sprawić, by ochrona środowiska nie była tylko tylko pustym hasłem.

Dlaczego nie troszczymy się o środowisko?

Ochrona środowiska jest zagadnieniem o tyle skomplikowanym, że jej wdrożenie wymaga rezygnacji przez człowieka ze swojego zapatrzenia siebie oraz innych pobudek egocentrycznych. Wygoda oraz kwestie ekonomiczne niejednokrotnie sprawiają, że ludzkość na drugi plan osuwa troskę o przyrodę. Zdarzają się także przypadki kiedy osoby odpowiedzialne za monitoring środowiska posiadają tak mocne przekonania dotyczące tego, jak przyroda powinna wyglądać, że nie pozwalają Ziemi rozwijać się tak, jak tego chce. Dopuszczają się więc zbytniej ingerencji w przyrodę, co również można uznać za przejaw jej niszczenia.

Jak troszczyć się o przyrodę?

Jeśli człowiekowi zależy na kwestiach związanych z ochroną środowiska, to musi on przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, jak wyglądają powiązania pomiędzy poszczególnymi gatunkami zwierząt i całym ekosystemem. Nie jest to możliwe, bez dokładnego monitoringu środowiska i ciągłego odkrywania, co i w jaki sposób sprawia, że dane gatunki zwierząt zechcą pozostać na Ziemi. Można na przykład prowadzić rekultywację terenu in-situ lub rekultywacja ex-situ. Problem polega na tym, że nawet dobrze prowadzony monitoring środowiska nie jest w stanie rozpoznać i opanować wszystkich powiązań, które przez miliardy lat tworzyła przyroda. Oczywiście niektóre aspekty zależności są łatwiejsze do zbadania, inne mniej. Choć nie należy rezygnować z ochrony środowiska, to wszystko jednak wskazuje na to, że dbać o przyrodę powinniśmy przede wszystkim poprzez pozostawienie jej jak największego stopnia swobody.

Dziękujemy za pomoc: https://promea.pl/oferta/monitoring-srodowiska