Home » Zawody w Polsce

CV dla pisarza

Zadania i czynności robocze. Można się spotkać z innymi nazwami tego zawodu: literat, twórca czy autor. Pisarze zajmują się literatura piękną(poeci, prozaicy, dramatopisarze, eseiści, satyrycy), autorzy książek dla dzieci i młodzieży, autorzy scenariuszy telewizyjnych jak i radiowych, serialowych…

Read More »

Wzór listu motywacyjnego muzealnika

Zadania i czynności robocze. Muzealnik jest to osoba, która pracuje w muzeum. Ta osoba ma wyższe wykształcenie. Muzealnik może pracować w muzeum o danym profilu: historyczne, biologiczne, muzyczne, medyczne, medycyny sądowej, kryminalistyki itd. Jego głównym zadaniem jest gromadzenie…

Read More »

List motywacyjny rzeczoznawca

Rzeczoznawca Zadania i czynności robocze. Podstawowym zadaniem rzeczoznawcy jest wydawanie opinii w danej dziedzinie, w której ekspert się specjalizuje(ekonomia, chemia, fizyka, sztuka). Każdy rzeczoznawca zna zakres swoich obowiązków dotyczących  danej dziedziny.  Rzeczoznawca ds. kryminalistyki  wydaje opinie dotyczące wypadków…

Read More »

Organista wzór podania o pracę

Zadania i czynności robocze. Inna nazwą zawodu jest nauczyciel muzyki. Organista jest odpowiedzialny za przygotowanie liturgii od strony muzycznej. Przygotowuje oprawę muzyczną na specjalne msze święte takie jak pasterka, rezurekcja, śluby, pogrzeby itp. Gra na organach, albo innych…

Read More »

Scenograf wzór CV

Scenograf. Zadania i czynności robocze. Głównym zadaniem scenografa jest opracowanie projektu graficznego i oprawy plastycznej dla teatru, sceny w teatrze. Jest odpowiedzialny za przygotowanie kostiumów, dekoracji, rekwizytów. Scenograf przy projektowaniu sceny musi wszystko konsultować z reżyserem. Ich wizje…

Read More »