Czym jest akredytacja

Akredytacja jest potwierdzeniem kompetencji organizacji do wykonywania pewnych zadań, a jednocześnie jest świadectwem jakości tych działań. Udzielana jest ona przez jednostki do tego upoważnione. W Polsce jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA). O uzyskanie akredytacji ubiegają się zwykle laboratoria, jednostki inspekcyjne, a także certyfikujące.

Jakie są cele firmy posiadającej akredytację?

Podstawowym i nadrzędnym celem takiej organizacji jest dbałość o jakość wykonywanych zadań. Przede wszystkim o wiedzę i technikę w zakresie prowadzonej działalności, a także ciągłe ulepszanie procesów zarządzania w zakresie przepływu dokumentów. Realizacja tych założeń w głównej mierze opiera się na różnego rodzaju kursach i szkoleniach poszerzających wiedzę pracowników, a także osób, będących na kierowniczych stanowiskach w tym organizacjach. Konsument, korzystający z usług jednostek, które uzyskały akredytację, niejednokrotnie musi liczyć się z poniesieniem większych kosztów usługi, ale z drugiej strony posiada on zapewnienie, że otrzyma produkt wysokiej jakości. Dodatkowym wzmocnieniem tej gwarancji jest fakt, iż jednostka, która tę akredytację otrzymała podlega ciągłej ocenie, a także badaniu zgodności swojej działalności z obowiązującymi normami.

Dlaczego nie wszystkie laboratoria na rynku ubiegają się o uzyskanie akredytacji?
Uzyskanie akredytacji nie jest wcale proste. Jest to proces rozciągnięty w czasie, a także pochłaniający duże ilości środków pieniężnych. Wynika to z tego, że jednostka udzielająca akredytacji musi mieć pewność co do jakości świadczonych usług, a także wiarygodności tejże organizacji, gdyż niejednokrotnie jej działalność jest ściśle związana ze zdrowiem ludzkim, środowiskiem etc.. Uzyskanie akredytacji rodzi pewne prawa i obowiązki. Dlatego tak ważne jest nieustanne dbanie o podnoszenie poziomu wiedzy oraz techniki pracy, a także nieustawanie w dążeniu do poprawy jakości świadczonych usług.

Jakie są zalety posiadania akredytacji?
Korzyści jakie niesie za sobą akredytacja są skierowane zarówno na klienta, ale także na biznes. Z punktu widzenia konsumenta te zalety to przede wszystkim gwarancja wysokiej jakości produktu i usługi świadczonych przez jednostki, które uzyskały akredytację. W przypadku laboratoriów, akredytacja jest potwierdzeniem otrzymania precyzyjnych wyników badań. Ponadto akredytacja podwyższa wiarygodność otrzymywanych wyników certyfikacji wyrobów.

Przygotowano na podstawie informacji zawartych na stronie: laboratoryjnie.pl